Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci školy

Příjmení a jméno Aprobace E-mail Poznámka
Mgr. Ing. Zmrzlík Tibor TV zmrzlik [at] cloud.zszarosice.cz Ředitel školy
Mgr. Klimešová Sylva Čj, Ov, Aj, Svs klimesova [at] cloud.zszarosice.cz Zástupce ředitele školy
Beláková Darja, Bc.     - belakova [at] cloud.zszarosice.cz vychovatelka školní družiny
Čelková Jitka, Dis. celkova [at] cloud.zszarosice.cz vedoucí učitelka MŠ
Hrabovská Dana   učitelka MŠ
Valentová Simona   valentova [at] cloud.zszarosice.cz asist. pedagoga
Pěnčíková Michaela   učitelka MŠ
Grufik Kamil, Mgr. učit. 1. st grufik [at] cloud.zszarosice.cz třídní 5.B
Kacerová Susann, dipl. pedagog Aj,Rj kacerova [at] cloud.zszarosice.cz učitel II. stupně
Kobzinková Marcela, Mgr. Ch,Př,Ze kobzinkova [at] cloud.zszarosice.cz třídní 8. třída
Maradová Lina maradova [at] zszarosice.cz učitelka MŠ
Šaňková Veronika, Mgr. učit. 1. st sankova [at] cloud.zszarosice.cz třídní 5.A
Kořínková Eva  -   vychovatelka ŠD
Martinásková Iveta, Mgr. učit. 1. st martinaskova [at] cloud.zszarosice.cz třídní 2. třída
Menšíková Petra, Mgr. učit. 1. st mensikova [at] cloud.zszarosice.cz třídní 3. třída
Duroňová Lucie, Mgr. učit. 1. st mokra [at] cloud.zszarosice.cz třídní 1. třída
Mokrý Petr, Mgr. Tv,Ivt,Fyz mokry [at] cloud.zszarosice.cz třídní 9. třída
Škrobáková Michaela, Mgr. M,Aj, Pč pavkova [at] cloud.zszarosice.cz třídní 4. třída
Draganová Lucie, Mgr. Čj,Aj draganova [at] cloud.zszarosice.cz učitel II. stupně
Štefková Ivana, Mgr. Bc. Nj,D,Vl,Ov,Rj,Pč stefkova [at] cloud.zszarosice.cz třídní 6. třída
Mrskoš Michal, Mgr. M, Ze, Fyz mrskos [at] cloud.zszarosice.cz třídní 7. třída
Horáková Anna, Mgr. Vv horakova [at] cloud.zszarosice.cz učitel II. stupně
Žilková Ludmila  - zilkova [at] cloud.zszarosice.cz asist. pedag., vychovatelka ŠD
Müller Petr, Mgr.     asist. pedag.
Bc. Klimková Marta, Dis.     asist. pedag.
Příkazská Zuzana     asist. pedag., vychovatel ŠD
Volfová Pavla     asist. pedag. MŠ
Gründlingová Zlata     asist. pedag. MŠ

 

Nepedagogičtí pracovníci školy

Příjmení a jméno Poznámka
Halasová Jana hospodářka, administrativní pracovnice, vedoucí školní jídelny
Černá Jarmila kuchařka
Dobešová Marcela kuchařka
Bednáriková Lucie uklízečka
Konečný Pavel školník
Krahulíková Lenka uklízečka MŠ
Novotná Karolína uklízečka
Němcová Jarmila kuchařka
Ondříšková Jana st. výdej stravy MŠ
Pechová Jitka uklízečka
Dobešová Hana uklízečka
Válková Ladislava kuchařka