Aktovka

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU AKTOVKA

 

V roce 2017/2018 se spolek Aktovka finančně podílel na následujících akcích:

* Lyžařský výcvikový kurz 1. stupně

* Lyžařský výcvikový kurz 2. stupně

* Cyklisticko - vodácký kurz

* Hry bez hranic

* Zápis do 1. třídy

* Odměny pro žáky školy za reprezentaci školy na soutěžích a olympiádách

* Odměny na konci školního roku (studijní výsledky, sběr papíru ….)

* Medaile, trička pro nejúspěšnější sportovce školy

* Zážitkový hudební program

* Ples školy, polonéza žáků školy

* Šerpy vycházejících žáků školy

Spolek Aktovka získává finance pro žáky školy především ze školního plesu, příspěvků od zákonných zástupců žáků, sběru papíru, od sponzorů.

Spolek Aktovka děkuje všem, kteří se podíleli na chodu spolku ve školním roce 2017/2018, a doufá v přízeň i v dalším školním roce. Veškeré finance jsou určeny výhradně ve prospěch žáků školy.

Členové spolku velmi rádi přivítají další rodiče žáků školy, kteří mají nápady a chuť věnovat trochu svého osobního času ve prospěch žáků školy.