Začátek školního roku

Datum: 
Čtvrtek, 29. Srpen 2019 (Celý den)

V pondělí 2. 9. 2019 proběhlo v sále školy slavnostní zahájení nového školního roku. Tradičně byli na akci pozváni představitelé obcí a farnosti. Po slavnostním zahájení, přivítání prvňáčků a nových zaměstnanců školy byli žáci odvedeni svými třídními učiteli do svých kmenových tříd, kde obdrželi základní informace k organizaci školního roku. První školní den byl ukončen v 9:20, aby dojíždějící žáci mohli odcházet na autobusy. V úterý proběhnou v prvních hodinách třídnické hodiny, dále se bude vyučovat podle rozvrhu.

Všem žákům přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Sylva Klimešová