Ukončení školního roku

Datum: 
Pondělí, 1. Červenec 2019 (Celý den)

V pátek 28. 6. 2019 jsme do školních lavic usedli naposledy. Žáci strávili ve svých třídách poslední hodinu školního roku, ve které obdrželi svá zasloužená vysvědčení. Poté se všichni přesunuli do sálu školy, kde byl za přítomnosti pana místostarosty Žarošic, paní starostky Násedlovic a pana faráře slavnostně ukončen školní rok 2019/2020. Přítomní hosté popřáli dětem, učitelům i provozním zaměstnancům pěkné prázdniny. Byli oceněni žáci, kteří se výrazným způsobem zapsali do školního dění a hrdě reprezentovali školu i obec. Poslední minuty pak patřili žákům 9. ročníku, kteří dostali prostor k tomu, aby se s námi důstojně rozloučili.

Pěkné prázdniny!

Mgr. Sylva Klimešová