Slavnostní přijetí vycházejících žáků

Datum: 
Pondělí, 1. Červenec 2019 (Celý den)

V úterý 25. 6. 2019 proběhlo slavnostní přijetí vycházejících žáků naší školy v obřadní místnosti obecního úřadu. Žáci 9. ročníku byli představeni svým třídním učitelem zástupcům obcí Žarošice a Násedlovice, jmenovitě byl přítomen místostarosta Žarošic pan Jiří Kacer a starostka Násedlovic paní Vlasta Mokrá. Pan starosta Uhřic se z akce omluvil. Žáci obdrželi od představitelů obce drobnou upomínku na den, kdy ukončili základní vzdělávání a vstoupili do další etapy svého života.

Přejeme jim hodně štěstí, vytrvalosti a zdaru v osobním i karierním životě.

Zástupcům obcí děkujeme za čas, který s vycházejícími žáky mohli i přes své pracovní vytížení strávit.

Mgr. Sylva Klimešová