Dopravní soutěž školní družiny

Datum: 
Středa, 5. Červen 2019 - 16:30

Velkou část měsíce května věnovaly děti se školní družině dopravní výchově. Naučily se poznávat známé i méně známé dopravní značky, obvázat drobné zranění, zavolat na tísňové linky, dále vyplňovaly pracovní listy s dopravní tématikou, vyrobily si značky a autíčka, a dokonce zjistily, jak chutná semafor (lentilkově:)). Všechny získané vědomosti a dovednosti si děti ověřily během dopravní soutěže, které proběhla ve středu 5.6.2019 na hřišti.

Na 4 stanovištích děti plnily různé úkoly, za jejichž splnění získaly část obrázku. Splněním úkolů na všech stanovištích a správným složením a nalepením částí obrázků získaly děti pamětní list a sladkou odměnu.

Věříme, že získané znalosti a dovednosti děti připravily na bezpečný pohyb v silničním provozu.

Darja Beláková