Volnočasové aktivity a náboženství

  Název Čas Vedoucí Místo
Pondělí Šachový kroužek 14:00 - 15:00 Mgr. Jandásek  
       
Úterý Výtvarný kroužek 12:25 - 13:10 Mgr. Svobodová  
Věda je zábava 12:30 - 13:15 Mgr. Kobzinková  
       
Středa Deskový klub 13:25 - 14:25 Mgr. Mrskoš  
Školní parlament 13:30 - 14:30 Mgr. Klimešová  
Psaní všemi deseti 13:15 - 14:00 Mgr. Štefková  
Sportovní hry - hoši 13:30 - 14:15 Mgr. Mokrý Petr  
Konverzace Aj 13:30 - 14:15 Dipl. ped. Kacerová  
Sportovně taneční 17:00 - 18:00 Mgr. Hečová  
Čtvrtek        
Pátek Vybíjená 12:30 - 13:15 Mgr. Zmrzlík  
Florbal - dívky 13:30 - 14:15 Mgr. Zmrzlík  
       
Sobota