Úspěchy školy

Úspěchy ve školním roce 2017/2018

 • Okresní kolo recitační soutěže v Hodoníně

      Naši školu reprezentovali: Dominika Horká, Aleš Tomek, Kristýna Peterková, Klára Hrubá

 • Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 15.2. 2018 - Hodonín

      Kategorie IA (6., 7. tř.)   7.místo DavidStudnička

      Kategorie IIA (8., 9. tř.)17. místoFilip Škultéty

 • Okresní kolo olympiády v zeměpise 20. 2. 2018 – Rohatec

      Kategorie 6. třídy - 3. místo Jakub Poláček

      Kategorie 7. třídy - 9. místo David Studnička

      Kategorie 8., 9. třídy - 10. místo Ivo Studnička

 

 • Mezinárodní soutěž matematický klokan 16. 3. 2018

      Ve škole se nejlépe umístili ve svých kategoriích:

      -  Kategorie Klokánek - Aleš Tomek (5.tř.) 92 bodů ze 120

      -  Kategorie Benjamín - Jakub Poláček (6.tř.) 82 bodů ze 120

 

 • Krajské kolo soutěže EUROREBUS 8. 4. 2018 v Brně

      Účast tříčlenných týmů díky společné práci jejich tříd:

6. třída - Klára Poláčková, Barbora Stanislavová, Marie Rybnikářová

      8. třída - Vladimíra Válková, Anne Mary Urbanová, Klára Stanislavová

 

 • Výtvarná soutěž Masarykova muzea v Hodoníně - Čarovné barvy země

      Podmínka soutěže: malba přírodními pigmenty a pojivy

      Téma: Příchod Slovanů na naše území . Všechny práce zaslané do soutěže byly vystaveny při vyhlašování výsledky

      v Mikulčicích v areálu Slovanského hradiště dne 14. 6. 2018.

 

 • Výtvarná soutěž Slovácka v pohybu - Venkovní knihovna

      Mezi 7 nejlepších návrhů k realizaci byly vybrány práce Adély Jelínkové a         Lucie Poláčkové

       Zvláštní ocenění za výtvarný projev získala Simona Popelková

 

 • Pohár vědy NEWTON 2018

Mikroši 1 – 31. místo ze 44

Mikroši 2. - 32. místo ze 44

Makroši - 35. místo ze 49

 

 • Přírodovědná soutěž - Přírodovědný klokan

      Kategorie Kadet se umístili ve školním kole – 1. místo - Petr Hrabec

                                                                                      2. místo - Marie Maradová

                                                                                      3. místo - Michal Večeřa

 

 • Biologická olympiáda D - Okresní kolo v Hodoníně

Naši školu reprezentovali:

Mladší kategorie - Večeřa Dominik

Starší kategorie - Válková Vladimíra, Stanislavová Klára

 

 • Pythagoriáda - Okresní kolo v Hodoníně

Aleš Tomek - dělené 3. místo

Daniel Čadílek - dělené 7. místo

 

 

SPORT

Stolní tenis

okresní kolo, kategorie 3. chlapci – 2. místo

okresní kolo, kategorie 3, děvčata – 1. místo

 

Vybíjená

okresní kolo, kategorie 2, děvčata – 5. místo

 

Malý florbal

okresní kolo, kategorie 3, děvčata – 1. místo

okresní kolo, kategorie 4, děvčata – 1. místo

okresní kolo, kategorie 3, chlapci – 2. místo

 

Velký florbal

Kategorie 2, děvčata – okresní kolo – 1. místo

                                         krajské kolo – 1. místo

                                        národní kolo, skupina východ – 2. místo

                                         Republikové finále – 3. místo

Kategorie 3, děvčata – okresní kolo – 1. místo

                                         krajské kolo – 3. místo

Kategorie 4, děvčata – okresní kolo – 1. místo

                                        krajské kolo – 1. místo

                                       kvalifikace mistrovství ČR – 2. místo

Kategorie 2, chlapci – okresní kolo, 5. místo

Kategorie 3, chlapci – okresní kolo, 2. místo

 

 

Účast žáků školy na sportovních akcích:

 

McDonald‘s Cup (kopaná) – 1. a 2. kategorie chlapci

Nohejbal – kategorie 3 a 4, chlapci

Malá kopaná – kategorie 3, chlapci

Vybíjená – kategorie 2, chlapci i děvčata

Triatlon –kategorie 3, chlapci i děvčata, kategorie 4, děvčata

Malý florbal – kategorie 3 a 4, chlapci i děvčata

Velký florbal – kategorie 1, 2, 3 a 4, chlapci i děvčata

Sportovní setkání škol - kategorie 3 a 4, chlapci i děvčata

Cyklisticko vodácký kurz - kategorie 3 a 4, chlapci i děvčata

Lyžařský výcvikový kurz - 1. stupeň

Lyžařský výcvikový kurz - 2. stupeň

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Florbalový turnaj  - O zlaté prasátko