Slavnostní otevření specializovaných učeben

Datum: 
Pondělí, 10. Červen 2019 (Celý den)

V úterý 4. 6. 2019 byla otevřena naše škola všem návštěvníkům. Důvodem pozvání veřejnosti do našich prostor bylo ukončení výstavby specializovaných učeben v půdních prostorách školy. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si nově zrealizované učebny, a to učebnu jazyků, technických prací a počítačovou učebnu. Zároveň se každý mohl na vystavených panelech podívat, jak realizace nových učeben postupovala.

Akce se zúčastnili představitelé obce Žarošice a Násedlovice, projektanti, zástupci firem, které stavbu realizovali, a široká veřejnost.

Po dodání kolaudačního rozhodnutí budou učebny zpřístupněny žákům ke každodenní výuce.

Všem, kteří se přišli podívat, děkujeme za zájem. Velké poděkování patří těm, kdo se na realizaci stavby podíleli. Díky jejich práci bude kvalita výuky v žarošické škole opět o něco výš.

Mgr. Sylva Klimešová