Školní družina v knihovně

Datum: 
Čtvrtek, 14. Březen 2019 - 9:00

Jako každý březen, tak i letos se vydaly nejmladší děti ze školní družiny na exkurzi do místní knihovny v Žarošicích. Knihovnice paní Hasalová si pro děti opět připravila zajímavé a poučné povídání, ukázala dětem, v které části knihovny jsou uloženy knížky určené právě pro jejich věkovou kategorii a také jim představila několik oblíbených dětských knížek.

Cestou z knihovny jsme dětem z okolních obcí ukázali, kde se nachází obecní úřad, hasička, lékárna, zdravotní středisko a kostel.

Darja Beláková