Květen ve školní družině

Datum: 
Pondělí, 3. Červen 2019 - 10:45

Začátek května probíhal ve školní družině ve znamení svátku matek: děti pro maminky vyšívaly přáníčka a vypěstovaly kytičku. Různými výtvarnými technikami děti ztvárnily motýly a kytičky, kterými vyzdobily celou družinu. Velkou část měsíce se děti věnovaly dopravní výchově: za pomoci pohádek se ujasnily význam některých dopravních značek, které si také vyrobily, plnily dopravní úkoly na pracovních listech, hrály dopravní bingo a pexeso pro upevnění svých znalostí, a dokonce si pochutnaly na semaforu :). Své znalosti doplnily také o základy první pomoci, naučily se obvázat rány a v případě potřeby zavolat pomoc. Všechny získané informace a dovednosti děti předvedou na Dopravní soutěži školní družiny, která se uskuteční začátkem měsíce června.

Darja Beláková